VI ERBJUDER

lösöre-, maskin- och gårdsauktioner

Agne Jansson & Son är en auktionsfirma som erbjuder slagauktioner enligt gammalt manér. Vi håller dels gårdsauktioner och dels lösöreauktioner. Vår auktionsfirma tar varken slagavgift eller köparprovision, klubbslaget är det pris du betalar. Auktionerna hålls i Molkomstrakten under sommarmånaderna och oftast utomhus. Under auktionerna finns även enklare förtäring och dryck att köpa.

VÄLKOMMEN!