VI ERBJUDER

lösöre-, maskin- och gårdsauktioner

Agne Jansson & Son är en auktionsfirma som erbjuder slagauktioner enligt gammalt manér. Vi håller dels gårdsauktioner, dels lösöreauktioner. Vi tar ingen slagavgift eller köparprovision, klubbslaget är det pris du betalar. Auktionerna hålls i Molkomstrakten under sommarmånaderna och oftast utomhus. Under auktionerna finns även enklare förtäring och dryck att köpa.

Följ oss gärna på 

Instagram auktionsfirman_agnejansson_son 

Facebook Agne Jansson & Son

VÄLKOMMEN!