ÅRETS SISTA AUKTION HÅLLEN DEN 14 SEPTEMBER


Nu planerar vi inför auktioner år 2020. Kontakta oss om nästa års försäljningar

VI ERBJUDER

lösöre-, maskin- och gårdsauktioner

Agne Jansson & son är en auktionsfirma som erbjuder slagauktioner enligt gammalt manér. Vi håller dels gårdsauktioner och dels lösöreauktioner. Vår auktionsfirma tar varken slagavgift eller köparprovision, klubbslaget är det pris du betalar. Auktionerna hålls i Molkomstrakten under sommarmånaderna och oftast utomhus. Under auktionerna finns även enklare förtäring och dryck att köpa.

VÄLKOMMEN!