SÄLJA

Vi gör gratis hembesök för att tillsammans med er komma överens om hur föremålen ska försäljas. 


Vi erbjuder dels försäljning genom kommission, vilket innebär att vi tar en procentsats för att vi åtar oss uppdraget. Vid en kommissionslösning kan auktionen med fördel hållas direkt på plats. Föremålen behöver då inte transporteras bort från platsen. Dels har vi möjlighet att köpa ert lösöre, vilket innebär att vi lägger ett bud på det ni önskar att sälja. Därefter tar vi hand om föremålen och säljer dem på en lösöresauktion på annan plats.